زمان بارگزاری این صفحه: 7:00 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان گيلان

«فریبرز مرادی» معاون حمل و نقل پایانه های گیلان شد

صدای گیلان – معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان گيلان معرفی شد.

عناوین ویژه