زمان بارگزاری این صفحه: 3:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ارتفاع گردنه

بارش بيش از يك مترو 20سانتيمتری برف در ارتفاعات گیلان

صدای گیلان – ارتفاع برف درمناطق كوهستاني قوشه لانه رودبار، ديلمان وآبي نام سياهكل به بيش از يك مترو 20سانتيمتر رسید.

عناوین ویژه