زمان بارگزاری این صفحه: 7:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اروپا

پارلمان اروپا بر علیه گوگل.

صدای گیلان – پارلمان اروپا از مقامات ضدانحصار اروپایی خواست گوگل را منحل کنند.

عناوین ویژه