زمان بارگزاری این صفحه: 9:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اروپا

پارلمان اروپا بر علیه گوگل.

صدای گیلان – پارلمان اروپا از مقامات ضدانحصار اروپایی خواست گوگل را منحل کنند.

گوگل

عناوین ویژه