زمان بارگزاری این صفحه: 12:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ازدواج با تبعه خارجی

دختران ایرانی، دربه‌در به دنبال شوهر خارجی!

گویا دختران ایرانی میل زیادی به ازدواج با اتباع غیر ایرانی پیدا کرده‌اند و مرد زندگی آینده خود را از میان مردان غیر ایرانی انتخاب می‌کنند./بخش زیادی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به حوزه مردان افغان بر می‌گردد.

عناوین ویژه