زمان بارگزاری این صفحه: 12:49 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اساسنامه

تاييد اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان.

صدای گیلان – شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

عناوین ویژه