زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 AM UTC

نوشته هایی با برچسب استارا و تالش

آستارا و تالش تا ابد گیلانی است با دلیل و برهان

جالب این است که با وجود ارائه پاسخ های منطقی درطول دو دهه گذشته در خصوص عدم امکان هرگونه جداسازی یا تفکیک و الحاق مناطقی از استان گیلان به سایر استانها ، متاسفانه همچنان ادعاهای واهی و بی اساس تکرار می گردد.

آستارا و تالش تا ابد گیلانی است با دلیل و برهان

عناوین ویژه