زمان بارگزاری این صفحه: 4:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب استاندار رشت

شورا و فرمانداری در انتخاب شهردار رشت تابع قانون باشند

اعضاي شوراي اسلامي رشت با استاندار گيلان ديدار كردند. در این دیدار دكتر نجفي با توجه به طرح مباحث از سوي اعضاي شورا در خصوص انتخاب شهردار رشت افزود : طرفين شورا و فرمانداري با حفظ احترام به آنچه قانون مي گويد تمكين كنيد

عناوین ویژه