زمان بارگزاری این صفحه: 2:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب استانی

طرح استانی شدن انتخابات مجلس رد شد

شورای نگهبان طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بعد از بررسی در جلسه این شورا ، مغایر بعضی از ماده ها، بندها و تبصره های قانون اساسی اعلام کرد.

عناوین ویژه