زمان بارگزاری این صفحه: 3:16 PM UTC

نوشته هایی با برچسب استخدام ،وزارت، نیرو،سال ،91

آگهی استخدام شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به استناد مجوز استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع عمومی در نظر دارد تعداد 67 نفر را از طریق برگزاری آزمون کتبی در صورت کسب نمره حدنصاب به ترتیب بالاترین نمره استخدام نماید.

آگهی استخدام شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

عناوین ویژه