زمان بارگزاری این صفحه: 2:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب استخدام شرکت های فنی و مهندسی هوشمند

آگهی استخدام پيماني شهرداریهای گیلان

استانداری گیلان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای چند شهر این استان تعداد 63 نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند.

عناوین ویژه