زمان بارگزاری این صفحه: 11:05 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اسماعيل شفيعي نياء

توديع و معارفه در اوقاف و امورخيريه استان گيلان

صدای گیلان – با حضور مديركل اوقاف و امورخيريه گيلان سرپرستان جديد معاونت هاي بهره وري اقتصادي و حقوقي ثبتي مشخص و منصوب شدند .

عناوین ویژه