زمان بارگزاری این صفحه: 3:51 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اسکان نوروزی فرهنگیان در مدارس گیلان

آغاز اسکان نوروزی مسافران فرهنگی کشور در مدارس گیلان

صدای گیلان – اسکان نوروزی مسافران فرهنگی کشور از امروز پنجشنبه در واحدهای آموزشی استان گیلان آغاز شده است.

عناوین ویژه