زمان بارگزاری این صفحه: 4:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اسکیت نمایشی

آرین فرد، رییس هیات اسکیت گیلان در سمت خود ابقاء شد

صدای گیلان – با انجام انتخابات ریاست هیات اسکیت گیلان ، رییس این هیات در سمت خود ابقاء شد

عناوین ویژه