زمان بارگزاری این صفحه: 12:54 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اصلاحات

زمینه اجتماعی تشکیل مجلسی متشکل از انسان‌های کارآمد، مدبر و عاقل فراهم است.

رئیس جمهور پیشین کشورمان معتقد است زمینه اجتماعی تشکیل مجلسی متشکل از انسان‌های کارآمد، مدبر و عاقل فراهم است و انشاءالله که زمینه های اجرایی و نظارتی انتخابات هم به صورتی باشد که این خواست تامین شود .

خاتمی

عناوین ویژه