زمان بارگزاری این صفحه: 4:19 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اصلاح

مخالفت مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان/ نظر موافق و مخالف

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان مخالفت کرده و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان

تاييد اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان.

صدای گیلان – شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

اساس نامه اب منطقه ای گیلان

عناوین ویژه