زمان بارگزاری این صفحه: 2:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اطلاعیه مهم شرکت برق منطقه ای گیلان

آگهی استخدام شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به استناد مجوز استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع عمومی در نظر دارد تعداد 67 نفر را از طریق برگزاری آزمون کتبی در صورت کسب نمره حدنصاب به ترتیب بالاترین نمره استخدام نماید.

عناوین ویژه