زمان بارگزاری این صفحه: 10:23 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اعتراض حذف یارانه نقدی

خبر مهم برای حذف شدگان یارانه نقدی

کسانی که یارانه تیرماه آنها حذف شده است یارانه خود را در مرداد ماه مجدداً دریافت خواهند کرد و کسانی که از مردادماه یارانه آنها حذف شود، می توانند برای ثبت اعتراضات خود به سامانه www.yaraneh10.ir مراجعه کنند.

یارانه نقدی

عناوین ویژه