زمان بارگزاری این صفحه: 1:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اعتراض

حذف شدگان از یارانه به این سامانه بروند

آن دسته از حذف شدگان دریافت یارانه نقدی که نسبت به قطع یارانه خود معترضند می‌توانند برای به ثبت درخواست اعتراض خود در سامانه www.yaraneh10.ir اقدام کنند.

اعتراض جعفرزاده نسبت به عدم اخذ رأیش

صدای گیلان – در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشهادی علوم، جعفرزاده ایمن‌آبادی که نسبت به عدم اخذ رأی خود به شدت معترض بود با فریادهای مکرر نظرات را به خود جلب کرد و تنی چند از نمایندگان به منظور آرام کردنش به دور او حلقه زدند.

عناوین ویژه