زمان بارگزاری این صفحه: 10:13 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اعش مادری را مجبور به خوردن گوشت پسرش کرد

داعش مادری را مجبور به خوردن گوشت پسرش کرد

اعضای گروهک تروریستی داعش در جنایت هولناک دیگری گوشت جوانی را پختند و مادرش را مجبور کردند آنرا بخورد.

عناوین ویژه