زمان بارگزاری این صفحه: 10:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اعماق مریخ

راه اندازی اینترنت در مریخ

صدای گیلان – برخی رسانه گزارش دادند: دانشمندان در برنامه های جدید خود سامانه سرویس و خدمات اینترنت در کره مریخ را راه اندازی می کنند.

راه اندازی اینترنت در مریخ

عناوین ویژه