زمان بارگزاری این صفحه: 9:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب افتتاح و اجراي سد لاسک

آمادگي کامل براي افتتاح و اجراي سد لاسک وجود دارد

فرماندار شفت با اشاره به اينکه پروژه سد لاسک يکي از حياتي ترين و مهمترين پروژه هاي استان است گفت؛ همه افکار عمومي منطقه منتظر عملياتي شدن و اجراي این پروژه هستند.

افتتاح و اجراي سد لاسک

عناوین ویژه