زمان بارگزاری این صفحه: 6:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب افزایش حقوق معلمان استثنایی

افزایش حقوق معلمان در طرح رتبه بندی

وزیر آموزش و پرورش گفت:ضریب فوق العاده شغل معلمان در سال تحصیلی جدید به جای ۸۰۰ امتیاز از هزار و ۵۰۰ امتیاز آغاز می شود که در نتیجه حقوق معلمان افزایش می باید.

افزایش حقوق معلمان

عناوین ویژه