زمان بارگزاری این صفحه: 5:22 PM UTC

نوشته هایی با برچسب امار زندان در گیلان

در گیلان 70 هزار معتاد وجود دارد/ 53 درصد محکومین زندان درگیلان مربوط به مواد مخدر است

از جمعیت 2 میلیون و 800 هزار نفری گیلان 70 هزار نفر معتاد هستند/53 درصد محکومین زندان در گیلان مربوط به مواد مخدر است و 24 درصد زندانیان جرم مرتبط با سرقت دارند که این امر هم با مواد مخدر در ارتباط است.

60 درصد افراد ورودی به زندان کمتر از 10 روز در زندان می‌مانند

با توجه به این که 60 درصد افراد ورودی به زندان کمتر از 10 روز در زندان می مانند در محاکم باید به گونه ای برخورد شود تا از وارد شدن آسیبهای ناشی از زندان به آنان و نیز تحمیل هزینه های نگهداری و خدمات به نظام خود داری شود.

عناوین ویژه