زمان بارگزاری این صفحه: 4:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب امام زاده

مردم سوال می کنند که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسایل اقتصادی، این سازمان را یک زمین خوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امام زاده ها، مردم سوال می کنند که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است؟

عناوین ویژه