زمان بارگزاری این صفحه: 9:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اموال

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی سارق اموال دولتی که با جعل سند به فروش اموال دولتی اقدام می کرد، خبر داد.

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

عناوین ویژه