زمان بارگزاری این صفحه: 3:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب امور آبفای تالش

اصلاح شبکه آب شهر لیسار تالش

صدای گیلان – اصلح نژاد، مدیر امور آبفای تالش تأمین اعتبار مورد نیاز اصلاح شبکه اصلی آب شهر لیسار را از محل اعتبارات عمرانی بالغ بر 1200 میلیون ریال اعلام کرد.

اصلح نژاد

عناوین ویژه