زمان بارگزاری این صفحه: 6:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اموزش

کوچکی نژاد خواستار تشکیل جلسه غیر علنی در مورد مسایل هسته ای شد.

صدای گیلان – عضو کمسیون اموزش از هیات رییسه مجلس خواستار تشکیل یک جلسه غیر علنی در مورد مسایل هسته ای شد.

کوچکی نژاد

عناوین ویژه