زمان بارگزاری این صفحه: 12:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انتخابات خبرگان،مصباح یزدی،واعظ طبسی

واعظ طبسی؛ مذاکرات هسته ای به ثمر خواهد رسید

اما کسانی قلم به دست گرفته و سعی می کنند دولت و تیم مذاکره کننده را تضعیف کنند که به آنها نصیحت می کنم اجازه دهید مقداری زمان بگذرد بعد فرصت آن را داریم که نقد کنیم یا متعرض شویم.

download

عناوین ویژه