زمان بارگزاری این صفحه: 2:48 PM UTC

نوشته هایی با برچسب انتخابات شورای شهر لیسار

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار برگزار و غفاری رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه