زمان بارگزاری این صفحه: 12:10 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار

«غفاری» رئیس شورای شهر لیسار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر لیسار برگزار و غفاری رئیس این شورا شد.

عناوین ویژه