زمان بارگزاری این صفحه: 8:51 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر رشت

تعویق سه باره انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر رشت

جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورا برای سومین بار متوالی به تعویق افتاد!

جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر رشت تشکیل نشد

انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای چهارم شهر رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای آن، تشکیل نشد.

عناوین ویژه