زمان بارگزاری این صفحه: 10:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انتخاب شهروند نمونه

فاطمه قدیمی؛بدون مشارکت مردم ،هیچ اتفاقی در توسعه شهری نمی افتد.

صدای گیلان – در راستاي تصويب جشنواره انتخاب شهروند نمونه ،رييس كارگروه انتخاب شهروند نمونه شهرداري رشت گفت ؛ مشاركت اجتماعي شهروندان ، عامل اصلي توسعه امور شهري است.

فاطمه قدیمی

عناوین ویژه