زمان بارگزاری این صفحه: 2:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب انتقال آب از «خزر»

انتقال آب از «خزر» به دیگر مناطق ایران شبیه یک شوخی خطرناک است

طرح‌های انتقال آب از دریای خزر به سایر مناطق بیش از اینکه عملی باشند در خواب و رویای افرادی است که نه بویی از اقتصاد برده‌اند و نه بویی از شرایط تعیین کننده محیط زیست.

عناوین ویژه