زمان بارگزاری این صفحه: 9:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب انجمن حجتیه و انقلاب

«انجمن حجتیه» امروز خطرناک تر از گذشته است

یک کارشناس دینی گفت؛ انجمن حجتیه هنوز فعال بوده و فعالیت های فعلی اعضای آن به مراتب خطرناک تر از گذشته است.

عناوین ویژه