زمان بارگزاری این صفحه: 4:24 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انجمن حجتیه و ولایت فقیه

«انجمن حجتیه» امروز خطرناک تر از گذشته است

یک کارشناس دینی گفت؛ انجمن حجتیه هنوز فعال بوده و فعالیت های فعلی اعضای آن به مراتب خطرناک تر از گذشته است.

«انجمن حجتیه» امروز خطرناک تر از گذشته است

عناوین ویژه