زمان بارگزاری این صفحه: 8:10 AM UTC

نوشته هایی با برچسب انزلی در اوج افتخار

شورش صیادان انزلی

صدای گیلان – صیادان انزلی در 30 آبان 1285/ 21 نوامبر 1906 / 4 شوال 1324 برای اعتراض به امتیازنامة لیانازوف در تلگرافخانه تحصن کردند.

عناوین ویژه