زمان بارگزاری این صفحه: 3:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب انقلاب عاشورا

انقلاب عاشورا؛ پایان تاریخ

“هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست” این آموزه گرچه از شعائر بدون حدیث است اما ریشه در حریت و فرهنگ این مردم دارد و فراتر از ملاحظات نژادی ، قومی ، جغرافیایی و دینی موید این حقیقت است.

علیرضا سعیدآباد

عناوین ویژه