زمان بارگزاری این صفحه: 10:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب اولین زن میلیونر ایرانی +عكس

اولین زن میلیونر ایرانی/ عکس

عکسی که می بینید، خبر انتخاب اولین زن میلیونر ایرانی را در جریان اعلام برندگان بلیط بخت آزمائی در قبل از انقلاب اسلامی نشان می دهد.

عناوین ویژه