زمان بارگزاری این صفحه: 2:40 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اولین زن میلیونر ایرانی

اولین زن میلیونر ایرانی/ عکس

عکسی که می بینید، خبر انتخاب اولین زن میلیونر ایرانی را در جریان اعلام برندگان بلیط بخت آزمائی در قبل از انقلاب اسلامی نشان می دهد.

عناوین ویژه