زمان بارگزاری این صفحه: 8:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی

اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی مردانه

صدای گیلان – یک تیم جراحی در آفریقای جنوبی توانسته است برای اولین بار عمل پیوند آلت تناسلی مردانه را با موفقیت انجام دهد.

اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی مردانه

عناوین ویژه