زمان بارگزاری این صفحه: 7:18 PM UTC

نوشته هایی با برچسب اکسیر تجارت کاسپین

گردشگری کشاورزی با محوریت چای،راهکار توسعه استان گیلان.

صنم امین مدیر عامل شرکت «اکسیر تجارت کاسپین»: گردشگری در استان گیلان با کشاورزی عجین شده و گردشگری کشاورزی با محوریت چای، می‌تواند به یک ضرورت و راهکار اصلی توسعه استان گیلان تبدیل شود.

اکسیر تجارت کاسپین

عناوین ویژه