زمان بارگزاری این صفحه: 5:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ایران و جهان

ماسوله همچنان در گیرودار جهانی شدن/ ثبت ملی ماسوله چهل ساله شد

شهرک تاریخی ماسوله که در تابستان ۱۳۵۴ به شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد همچنان در گیر و دار جهانی شدن، نیازمند رفع موانع بسیاری است.

ماسوله همچنان در گیرودار جهانی شدن

عناوین ویژه