زمان بارگزاری این صفحه: 11:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ایرج پروردگاری

جنگل منطقه کوته کومه دود می‌شود!

نبود گاز طبیعی و آب شرب از مشکلات عمده مردم منطقه کوته کومه است و مردم منطقه برای تأمین سوخت خود از هیزم‌های بریده شده درختان جنگلی استفاده می‌کنند.

روستای کوته کومه

عناوین ویژه