زمان بارگزاری این صفحه: 2:47 AM UTC

نوشته هایی با برچسب این زنان به بهشت نمی روند

این 11 زن به بهشت نمی‌روند/ وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند

صدای گیلان – آن زنی که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود سخن چین و دروغگو بود.

عناوین ویژه