زمان بارگزاری این صفحه: 7:34 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بارشعهواشناسی

گیلان سفید پوش شد.

صدای گیلان – بارش برف ارتفاعات گیلان را سفید پوش کرد.

برف

عناوین ویژه