زمان بارگزاری این صفحه: 10:51 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بخشدار مركزي آستارا

خوشحالي آستارایی ها از سفر رییس جمهوربه گيلان

آستارا – صدای گیلان ؛ خوشحالي زايدالوصف مرزنشينان غيور آستارا از سفر رياست محترم جمهور به گيلان.

خوشحالي آستارایی ها از سفر رییس جمهوربه گيلان

ابتكار جالب بخشداري مركزي آستارا در جمع آوري پسماند زباله روز طبيعت

آستارا – بخشداري مركزي آستارا در راستاي جمع آوري پسماند زباله در روز طبيعت ابتكاري جالب انجام داد كه با استقبال چشمگير گردشگران مواجه شد.

بخشداري مركزي آستارا

عناوین ویژه