زمان بارگزاری این صفحه: 3:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بخشش اضافه خدمت سربازی

بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب

صدای گیلان – به مناسبت عيد غير خم اضافه خدمت سه تا شش ماهه مشموليني که در حال خدمت هستند و يا تا بيست و دوم بهمن ماه 93 خود را معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده شده است

فراخوان خدمت سربازی

عناوین ویژه