زمان بارگزاری این صفحه: 6:13 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب

بخشش اضافه خدمت مشمولان غايب

صدای گیلان – به مناسبت عيد غير خم اضافه خدمت سه تا شش ماهه مشموليني که در حال خدمت هستند و يا تا بيست و دوم بهمن ماه 93 خود را معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده شده است

عناوین ویژه