زمان بارگزاری این صفحه: 5:18 PM UTC

نوشته هایی با برچسب بخشي از اراضي روستای طالب آباد انزلی به پارك گردشگري تبديل مي شود

بخشي از اراضي روستای طالب آباد انزلی به پارك گردشگري تبديل مي شود

صدای گیلان – درحاشيه بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي از ۲۱ پروژه عمران روستايي منطقه مطرح شد

عناوین ویژه