زمان بارگزاری این صفحه: 8:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب بخش رادیو تراپی مرکز درمانی رازی رشت

بازدید وزیر بهداشت از مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت

رشت – صدای گیلان ؛ ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین به تنها مرکز سانتر تروما ی گیلان.

افتتاح فاز اول و دوم بخش رادیو تراپی مرکز درمانی رازی رشت/ تصاویر

صدای گیلان – وزیر بهداشت، فاز اول و دوم بخش رادیو تراپی مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی رازی رشت را افتتاح کرد.

عناوین ویژه